Registres/Autoritzacions

Registres/Autoritzacions

  • Registre establiments/intermediaris de productes destinats a l’alimentació animal.
  • Assessorament i col·laboració per la preparació de memòries tècniques pel registre d’establiments (Fabricants i intermediaris).
  • Notificació de transportistes (transport alimentació animal).
  • Coordinació i gestió sol·licitud d’autorització d’additius (feed additives).
  • Gestió de documentació sanitària per l’exportació (CLV, ASE, etc).