Nutricional

Nutricional

  • Desenvolupament de programes nutricionals
  • Formulació Pinsos i especialitats.
  • Elaboració d’especificacions i fitxes tècniques.
  • Desenvolupament d’objectius de nutrició específics (dietètics).