Costa Marzo Consulting

COSTA-MARZO CONSULTING

Som un equip d’assessors especialitzats en alimentació animal i veterinària:

  • Certificacions de Qualitat (APPCC, FAMI-QS, GMP+, …).
  • Cursos de formació específica.
  • Informació legislativa aplicada.
  • Desenvolupament programes nutricionals i dietètics.
  • Registre establiments/intermediaris/transportistes.
  • Registre d’additius.
  • Registre de productes zoosanitaris per la Higiene, Cura i Maneig dels Animals
  • Documentació Import/Export
  • I més…